Scroll Top

Pravidla

doba pronájmu
 • Doba pronájmu zahrnuje 30 minut na úklid a včasné odevzdání klíčů (úklid zahrnuje uvedení ateliéru do původního stavu, umytí nádobí, luxovaní, vytření bílého pozadí, pokud bylo použito).
 • PROTO  vždy ukončete fotografování 30 minut před koncem BLOKU.
 • Příchod do ateliéru nejdříve 5 minut před začátkem.
 • V ateliéru se přezouváme. Doneste si vlastní přezuvky, pokud nechcete použít naše.
 • Pronájem začíná vaším příchodem do ateliéru.
 • Pokud se opozdíte, doba pronájmu nebude prodloužena. Pokud skončíte dříve, bude se účtovat předem smluvený počet hodin.
 • Omezení dalšího pronájmu bude sankcionováno pokutou 2 000,- Kč.

 

klíče a vstup
Svazek klíčů si vyzvednete na vrátnici u vjezdu do areálu. Ostraha Vám je vydá na vaše jméno. Svazek obsahuje tři klíče a klíčenku na odemykání alarmu. Červený klíč je od vchodu do budovy. Zelený od visacího zámku u mříží a poslední klíč od vchodu do studia.
 • Vchod do budovy si vždy odemykáte sami. Vchodové dveře nikdy nenechávejte otevřené!
 • Pokud jsou u ateliéru otevřené mříže, zazvoňte a majitele studia Vám přijde otevřít a  studio vám předá (99%).
 • Pokud jsou mříže ateliéru zamčené. Odemkněte si sami. 
 • Než začnete odemykat, zmáčkněte na klíčence symbol otevřeného zámku. Uslyšíte krátké pípnutí. Pak teprve odemkněte dveře. Pokud by alarm začal pípat, zmáčkněte opakovaně symbol otevřeného zámku.
 • Při odchodu postupujte v opačném pořadí. Nejdříve vše pozamykejte a teprve potom na klíčence zmáčkněte symbol zamčeného zámku. Aktivujete tak bezpečnostní systém. Alarm 10 X zapípá. Vchodové dveře do budovy při odchodu vždy zamykejte.

PŘÍSNÝ ZÁKAZ

PARKOVAT NA JINÝCH NEŽ VYHRAZENÝCH MÍSTECH ATELIÉRU

VSTUPOVAT DO OBLOUKU BÍLÉHO POZADÍ

VSTUPOVAT NA BÍLÉ POZADÍ BEZ očištění obuvi

ROZDĚLÁVAT OHEŇ

KOUŘIT v celé budově

NATÁČET PORNOGRAFICKÉ MATERIÁLY

úklid

Prostor ateliéru vždy uveď do původního stavu a ukliď po sobě.

Parkování

Parkuj pouze na 2 vyhrazených a označených místech Ateliéru v továrně. Hrozí odtah! 

dodržuj čas

Fotografování ukonči 30 minut před koncem rezervovaného bloku, aby jsi stihl uklidit a odevzdat klíče.

rezervace 
rezervace i platba on line